Menu
Nieuws

Bodemkwaliteit inzetten voor waterbeheer

Met goed bodembeheer kun je bijdragen aan goed waterbeheer. Je kunt zo wateroverlast tegengaan, of zoetwatertekorten oplossen. Organische stof speelt daarin een belangrijke rol. Maar water heeft ook invloed op de bodem, zeker in het veenweidegebied.

false