Menu
Nieuws

Bodemleven in kaart met nieuwe analysetechniek

Welke micro-organismen zitten er in de bodem? Op die vraag was het tot nu toe bijna onmogelijk een antwoord te geven. Maar met de PFLA-aanpak kun je inzicht krijgen in de samenstelling van het bodemleven. Telers zouden zo door gerichte maatregelen kunnen sturen op het bodemleven om ook de plantweerbaarheid te versterken.

false

Links

(2)