Nieuws

Bodemschimmelschema vernieuwd

In het vernieuwde bodemschimmelschema vind je achtergrondinformatie over bodemschimmels. Het schema laat zien welke bodemschimmels in welke gewassen voorkomen. Zo kun je er in je vruchtwisselingschema rekening mee houden.

In het schema zie je aan de hand van kleuren in een oogopslag van vijftien bodemschimmels in welke gewassen ze voorkomen en hoe schadelijk ze zijn. In het schema zijn 40 gewassen opgenomen. Groen is geen schade als er geen bestrijding wordt toegepast. Geel, oranje en paars wil zeggen dat de schimmel weinig, matig of veel schade veroorzaakt. Is het vakje wit dan is het niet bekend of het gewas schade ondervindt.

Verder is in het schema meer informatie opgenomen. Zo kun je zien of een bodemschimmel zich veel of weinig vermeerdert en houdt het schema ook rekening met de grondsoort (dalgrond, zand, klei of zavel).

Er was al eerder een bodemschimmelschema, dat dateerde van 2014. In het nieuwe schema is nieuwe kennis en onderzoeksinformatie verwerkt. Het vernieuwde bodemschimmelschema is samengesteld door Wageningen UR (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving) in opdracht van en gefinancierd door het Productschap Akkerbouw en Productschap Tuinbouw.

(Bron foto: Pixabay)