Nieuws

Bodemverdichting in de ploegvoor

Rijden door de ploegvoor is het slechtste wat je kunt doen. Zo verdicht je de bodem. Bodemverdichting op grasland kun je opheffen met een woeler. Wil je bodemverdichting echt voorkomen, dan begin je onder de grond, bijvoorbeeld door het organisch stofgehalte te verbeteren.

Al een paar jaar is er veel aandacht voor bodemverdichting. Door het werken met steeds zwaardere landbouwwerktuigen op het land kan de ondergrond zo compact worden, dat de grond moeilijk doorwortelbaar wordt. Bovendien is zo'n verdichte laag minder goed doorlaatbaar voor water. Zowel akkerbouwers als melkveehouders zoeken naar oplossingen voor bodemverdichting.

Graslandwoeler

Vakblad Grondig besteedde in april in twee artikelen aandacht aan bodemverdichting. In het artikel 'Lucht onder de zode' is te lezen hoe je met een graslandwoeler een verdichte laag open kunt krijgen. En in het artikel 'Bodemverdichting voorkom je onder de grond' geeft bodemonderzoeker Jan van den Akker zijn visie over oorzaken en mogelijkheden om bodemverdichting te voorkomen.

De graslandwoeler staat al een tijdje in de belangstelling. Het idee is dat je de verdichte bodemlaag opentrekt zodat graswortels de kans krijgen die laag binnen te dringen. Zo kun je de bodemstructuur verbeteren. Onderzoekers van Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut hebben gekeken naar het effect van graslandwoelen in praktijkproeven op zandgrond en kleigrond. Uit dat onderzoek blijkt dat woelen wel enig effect kan hebben.

Je kunt de productie van het grasland verbeteren. In het artikel komen een aantal praktische tips aan bod. Zo lijkt het woelen in het najaar het meest gunstig. Woelen heeft alleen zin bij echte verdichting. Zo zou je eenmalig kunnen woelen op grasland dat is ingezaaid op percelen die in gebruik zijn geweest voor de teelt van rooivruchten als aardappelen.

Ploegen

Over de oorzaken van bodemverdichting is bodemonderzoeker Jan van den Akker helder: Tijdens het ploegen door open voren rijden is het slechtste wat je kunt doen. Dan ben je met je tractor direct bezig met het verdichten van de ondergrond. Hij vindt dat je daarom beter kunt kiezen voor spitten of niet-kerende grondbewerking (NKG). En als je wilt ploegen, doe dat dan bovenover.

Wil je bodemverdichting voorkomen, dan moet je op de ondergrond focussen, vindt hij. Zorg dat je drainage goed onderhouden is en werk aan de organische stof voorziening van je bodem. In het artikel legt hij uit hoe bandendruk effect heeft op de belasting per wiel. Wil je bodembelasting beperken, den kun je werken met lagere druk of met rupsbanden.

(Bron foto: Pixabay)