Menu
Nieuws

Bodemverrijking met reststromen

Kun je reststromen van teeltbedrijven of natuurbeheerders inzetten om het organisch stofgehalte van de bodem te vergroten? En wat is de bemestingswaarde? Verschillende onderzoeksprojecten zoeken naar mogelijkheden.

false