Menu
Nieuws

Bodemverstoring in kaart gebracht

Door grondwerk kun je ongewild waardevolle archeologische resten beschadigen. Je moet daarom voorzicht te werk gaan, maar van sommige plekken weet je - door grondwerk in het verleden - al zeker dat er niets meer zit. De verstoringsbronnenkaart brengt die plekken in beeld.

false