Nieuws

Bodemvruchtbaarheid als bedrijfsmotor

Bodemvruchtbaarheid is de motor van je bedrijf, en organische stof is de olie in die motor. Het besef groeit dat de bodem meer is dan een doorgeefluik van mineralen.

Je moet niet denken vanuit de plant, maar vanuit de bodem, zo begint het artikel 'Bodem voedt de plant' in vakblad Akker. Het artikel is het verslag van een bijeenkomst van de studieclub Altena-Biesbosch over de bodem. In 2015, het jaar van de bodem, zijn meer bijeenkomsten over de bodem georganiseerd. Zo besteedt vakblad Bloembollenvisie in het artikel 'Bodem Beleef Dagen brengen bezoeker veel kennis' aandacht aan de Bodem Beleef Dagen die in juni georganiseerd werden. Bij beide bijeenkomsten is er volop aandacht voor het belang van het bodemleven.

Oude krachten

Organische stof voedt het bodemleven, zegt adviseur Anna Zwijnenburg. Ze legt tijdens de studieclubbijeenkomst uit hoe je bodemanalyses kunt interpreteren en verwijst daarbij naar naar het artikel 'Bodemanalyse nader bekeken'. Groenbemesters zijn een goede manier om het organische stofgehalte te verhogen, vindt ze, bovendien zorgen ze voor extra stikstof. Zwijnenburg hecht veel waarde aan 'oude krachten', de organische stof die ontstaan is door de aanvoer van meerdere jaren. Die oude krachten leveren ook stikstof. Op de website NDICEA kun je berekenen hoeveel stikstof geleverd wordt.

Niet ploegen

Tijdens de Bodem Beleef Dagen vertelde biologische akkerbouwer Jan-Willem Bakker over zijn aanpak met niet-kerende grondbewerking. Het is een manier om te werken aan een stabiel bodemleven. Ploegen zorgt voor een complete chaos in de bodem, aldus Bakker. "Alleen al de capillaire werking is volledig verstoord. Daarom keren wij de grond dus niet meer."

(Bron foto: Pixabay)