Nieuws

Boek 'Ruimte voor Regioleren' online

De uitgave 'Ruimte voor regioleren in groen onderwijs' is online beschikbaar op Groen Kennisnet.

'Ruimte voor regioleren in groen onderwijs' gaat over verleden, heden en vooral de toekomst van het groen onderwijs. Over het ontwerp van de groene school van morgen vanuit het besef dat de geleerde lessen uit het verleden niet genegeerd mogen worden. Immers, het landbouwonderwijs (tegenwoordig groen onderwijs) heeft een rijke historie waarin het als onderdeel van het landbouwkennissysteem een belangrijke bijdrage leverde en nog steeds levert aan het succes van onze agrosector.

Heroriëntatie

Het boek (160 pagina's) werd uitgegeven door Silo en verscheen eind 2014. Aanleiding was de constatering dat het groen onderwijs op een kantelpunt verkeert. De centrale aansturing van de overheid – tegenwoordig het Ministerie van Economische Zaken – maakt plaats voor het zoeken naar nieuwe verdienmodellen en oriëntatie op de regio. Cross-overs tussen agro en andere sectoren en de mismatch tussen de vraag van de groene arbeidsmarkt en het aanbod van afgestudeerden vragen om een heroriëntatie. Bij Terra is dat proces al twee jaar geleden in gang gezet met regioleren. Wellantcollege heeft zich daarbij aangesloten.

Verleden, heden en toekomst

In het nieuwe regioleren zijn belangrijke kenmerken uit het verleden van ons landbouwkennissysteem terug te zien. Om dat inzichtelijk te maken, hebben 21 auteurs – bestuurders, onderzoekers en vernieuwers – in hun bijdragen de ontwikkelingsgang van deze bijzondere onderwijssector beschreven en een deel van de nabije toekomst in beeld gebracht. Het boek werd in eind december 2014 in een oplage van 700 exemplaren verspreid. Nu de uitgave online staat kan iedere geïnteresseerde van de inhoud kennisnemen.


Foto: cover boek