Nieuws

Boeketje bloemen met residuen van bestrijdingsmiddelen

Uit Vlaams onderzoek blijkt dat een boeket bloemen gemiddeld tien verschillende residuen van bestrijdingsmiddelen bevat. Dat er zoveel verschillende residuen op zitten, is niet zo gek, schrijft Vakblad Sierteelt&Groenvoorziening. De herkomst van de producten is heel divers. En de meettechnologie is zo geavanceerd dat je zeer kleine hoeveelheden al kunt aantonen.

Het Vlaamse vakblad Sierteelt&Groenvoorziening legt in het artikel 'Bloemen en gewasbeschermingsresidu’s' uit hoe het zit met de residuen van die bestrijdingsmiddelen. Dat er zo veel verschillende middelen op bloemen zitten, heeft deels te maken met landbouwpraktijken. Bovendien wijkt de regelgeving buiten de EU soms af waardoor het onvermijdelijk is dat de producten residuen bevatten die in eigen land niet toegelaten zijn.

Geen toelating

De teelt van land en tuinbouwgewassen binnen de EU is streng gereguleerd volgens Europese milieuwetgeving, aldus het vakblad. Maar niet alle bloemen bij de bloemist worden binnen de EU geteeld. Middelen die binnen de EU niet zijn toegelaten, hebben soms wel een toelating in landen in bijvoorbeeld Afrika of Midden-Amerika. Het kan dus zijn dat bloemen residuen bevatten van middelen die niet toegelaten zijn, maar die door de teler elders wel gebruikt mogen worden. En zelfs binnen de EU bestaan er verschillen. 

Goede landbouwpraktijk

Hoe gek het ook klinkt, dat er zoveel verschillende middelen op bloemen gevonden worden, heeft ook iets te maken met goede landbouwpraktijk. Door de in 2014 in de EU ingevoerde verplichting te werken met geïntegreerde gewasbescherming (of IPM), moeten telers verschillende middelen toepassen om ziekten en plagen te kunnen bestrijden. Bovendien is afwisseling van middelen nodig om resistentieontwikkeling te voorkomen. Omdat de meettechnieken zeer geavanceerd zijn, kun je bovendien middelen aantonen in zeer lage concentraties. Dit maakt dat je zeer veel verschillende residuen vindt op de producten. Het vakblad stelt dat lokaal geteelde producten in ieder geval aan de strenge milieunormen voldoen. 

Voorzorgmaatregelen

Bloemisten kunnen wel voorzorgsmaatregelen nemen voor hun eigen gezondheid. Zij komen immers vaak meerdere uren per dag in aanraking met bloemen en groen van verschillende oorsprong. Zo is het verstandig tijdens het werk met bloemen niet te eten of te drinken, handschoenen te dragen en contact met de huid te beperken. Dat is niet alleen vanwege mogelijke residuen, er zijn ook planten die van nature stoffen bevatten die irriterende of allergische reacties kunnen veroorzaken.

'Het getuigt gewoon van gezond verstand', aldus het vakblad, 'om handen en onderarmen op een correcte manier te beschermen tegen mogelijk langdurig contact met stoffen van natuurlijke of synthetische oorsprong die op deze gesneden planten aanwezig kunnen zijn'.

(Bron foto: Pixabay)