Menu
Project

Boer Burger Natuur Drenthe (BBND) Academie

In Drenthe is er sprake van een grote verwevenheid van landbouw en natuur. De komende jaren heeft het landelijk gebied van Drenthe daarom grote opgaven op het vlak stikstof, water, klimaat en biodiversiteit. Door de vele voedselarme zandgronden is de natuur extra kwetsbaar voor stikstof. De Drentse landbouw staat voor de uitdaging om de economische waarde te verenigen met maatschappelijke waarden, zoals een gezond milieu, een rijke natuur en een mooi landschap. Dit vraagt een transitie naar natuurinclusieve landbouw.