Nieuws

Boer zoekt klant

Er is een groeiende belangstelling voor de korte keten groeit flink. Tijdens het symposium Boer zoekt klant belichtten diverse betrokkenen hun rol in de korte keten. Studenten van HAS Hogeschool en Inholland presenteerden frisse ideeën en ervaringen.

Korte Keten is een verdienmodel of business model, een model met ingrijpende veranderingen voor de ketenpartijen met name de producent en consument. Het model vraagt om een sterke externe oriëntatie, gevoel voor ordening, krachtig ondernemerschap, open innovatie, actiegerichtheid en lange termijn visie. Samenwerking tussen bedrijven, overheid en onderwijs en onderzoek, de triple helix, helpt de korte keten te professionaliseren. Die samenwerking inspireert en kan helpen om de 'korte-ketenvraagstukken' op te lossen.

Met dat idee organiseerde het Onderwijs Vernieuwings Programma Voedsel & Consument op 28 juni het symposium 'Boer zoekt klant'. Bedrijven, overheid en kennisinstellingen belichtten de korte keten. De schakels in de keten: boer, leverancier/handel en consument kwamen en hun rol kwamen aan bod. Ook was er aandacht voor de ontwikkeling, distributie en logistiek. De presentaties van dit symposium zijn beschikbaar.

Studenten van HAS Hogeschool en Inholland gaven een pitch op de zeepkist, waarbij juist de frisse ideeën en ervaringen gedeeld werden. Zo interviewde Robin Snoek, student Inholland een boerin die meegewerkt heeft aan het onderzoek 'Ultra korte keten'.

Het symposium werkt o.a. mogelijk gemaakt door het CoE Food, ZLTO, Hutten Catering, lectoraat AgroFood Marketing en lectoraat Integrale Voedsel- en productieketens. En door de inzet van HAS Hogeschool en Inholland.

Meer informatie Gerry Kouwenhoven Programmamanager Hogeschool Inholland

(Bron foto: Inholland)