Nieuws

Boer zoekt sponsor voor boerderij-educatie

Voor de financiering van boerderij-educatie worden vaak verschillende financieringsbronnen gebruikt. Een daarvan is sponsoring. Maar daar komt nog heel wat bij kijken.

Onderzoekers van Wageningen UR hebben uitgezocht wat de huidige stand van zaken is, en de factsheet 'Sponsoring in de boerderij-educatie' gemaakt. Bij sponsoring is meestal sprake van een tegenprestatie, waarbij minimaal de naam van (het bedrijf van) de sponsor wordt genoemd. Daarbij is er vaak overlap tussen de doelstellingen van het sponsorende bedrijf en de partij die gesponsord wordt. Ook subsidies door provincies worden steeds vaker verstrekt onder voorwaarde dat ook andere (private) partijen meefinancieren.

Sponsoren

Volgens de factsheet zijn er binnen de boerderij-educatie een aantal veel voorkomende sponsoren. De NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie, de branchevereniging van de Nederlandse zuivelindustrie) sponsort boerderij-educatie op melkveebedrijven voor de groepen 7 en 8 van de basisschool. Daarnaast wordt er veel gesponsord door lokale Rabobanken, door het agrarische bedrijfsleven en door regionale bedrijven.

Uitdagingen

Het vinden van sponsors is een tijdrovende klus, die doorgaans ieder jaar opnieuw moet gebeuren, omdat sponsorovereenkomsten meestal maar een jaar lopen. Veel boeren willen hier niet zoveel tijd in investeren. Daarom wordt het zoeken naar sponsors vaak door vrijwilligers gedaan. Maar zoals een van de geïnterviewden aangeeft: 'Het is sprokkelen'. Oplossingen hiervoor zijn volgens de factsheet onder andere om te streven naar meerjarige sponsorovereenkomsten, om sponsoring uit andere sectoren of doelgroepen te zoeken en om te kijken of je nog beter kan aansluiten bij de behoeften van de sponsor.


(Bron foto: Thinkstock)