Nieuws

Boerderij is leuke speelplek, maar vol gevaar

'Het boerenerf is de mooiste plek voor kinderen om te spelen en te ravotten', meldt De Boerin. Tegelijk wordt in dit vakblad gewaarschuwd voor de gevaren of het erf: 'vrijwel in elk hoekje schuilt het gevaar'.

Het vakblad staat stil bij de gevaren in het algemeen (dus ook voor volwassenen) met speciaal aandacht voor kinderen (Pas op: gevaar!). Ongeacht leeftijd: 'Onderzoeken van 2007 spreken over ongeveer 380 ongevallen met spoedeisende hulp in alle landbouwsectoren'. Daarmee zou het aantal ongevallen stabiel zijn en verder meldt De Boerin dat het aantal ongevallen met kinderen in de loop der jaren is afgenomen. Hetgeen betekent dat de ongevallen onder volwassen toenemen.

Ongevallen verklaard

Een verklaring kan zijn dat de landbouw is veranderd: grotere, krachtigere machines. Of dat oudere werknemers zoals familieleden soms hand- en spandiensten verrichten en daarbij vergeten niet meer zo fit te zijn als vroeger. Ook wordt gewezen op een stijging van het aantal ongelukken met mestgassen door de opkomst van vergisters en emissiearme stallen. Dat het aantal ongevallen onder kinderen is afgenomen, wordt verklaard door Peter Tamsma, arbo-adviseur bij Stigas: 'Er is veel aandacht voor de kinderen en er lopen ook steeds minder kinderen op de bedrijven rond'.

Ongevallen voorkomen

Op de website van zijn organisatie, is een speciale webpagina gewijd aan dit onderwerp: Kinderen en hun veiligheid op het erf. Het voorkomen van ongevallen onder de jongsten wordt hier puntsgewijs, op onderwerp, behandeld: voorkomen van vallen en beknelling, gevaarlijke werkzaamheden, apparatuur en machines, verkeer en chemische middelen.

Ook vakblad De Boerin geeft diverse tips om ongevallen te voorkomen. Variërend van kinderen opvallende kleding aantrekken tot praten aan de keukentafel. Of lezen uit het kinderboekje Roy & Floy – en de gevaren op de boerderij, geschreven door een boerin.

(Bron foto: Pixabay)

Publicaties

(1)