Nieuws

Boerderij-Zuivelbereiders koersen op gezondheid

De Bond van Boerderij-Zuivelbereiders krijgt een nieuwe voorzitster – gezondheid wordt een belangrijk thema. De scheidend voorzitster werkte onder meer aan blikverruiming en 'elkaar succes gunnen'.

In twee afzonderlijke interviews in De Zelfkazer vertellen scheidend voorzitster Marga Mooren en aantredend voorzitster Irene van de Voort over hun ervaringen en plannen. Zie 'Verder kijken dan het eigen erf', respectievelijk 'Meer inzetten op gezondheid'.

Athentiek en ambachtelijk

Mooren vertelt over successen en problemen gedurende haar 7 jaar lang durende voorzitterschap. Een van de successen was het binnenhalen van Europese subsidies voor de generieke promotie van boerderijzuivel. Mooren: 'De subsidie heeft er mede voor gezorgd dat boerderijzuivel een onderdeel is geworden van de trend authenticiteit'. Van de Voort gaat verder op deze koers. Zo ziet zij ook kansen in het ambachtelijke van kaas.

Consument zekerheid bieden

Van de Voort: 'Een andere kans is dat verzadigd vet weer mag, dat kaas en andere zuivel gezondheidsvoordelen hebben. Dit is ook een van de onderwerpen op het EU-congres op 7 november'. Verder kaart zij aan: 'Daarnaast wordt er nog veel met voedsel gefraudeerd. De overheid pakt voedselauthenticiteit nog niet goed op. Er zijn al controlemethodes waarmee producten van elkaar zijn te onderscheiden, bijvoorbeeld weidemelk van niet-weidemelk en Rondeeleieren van scharreleieren. Daarmee kun je de consument zekerheid bieden over wat hij koopt'.


(Bron foto: Thinkstock)