Nieuws

Boerderijzuivel is hip

De belangstelling voor zelf zuivelen neemt langzaam toe. BBZ-voorzitter Irene van de Voort ziet dat de consument een groeiende belangstelling heeft voor streekproducten en rauwmelkse producten. Boeren gaan zelf zuivelen vanwege hun passie voor het vak.

Dat er meer belangstelling is voor boerderijzuivel blijkt niet uit de cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over het aantal zelfzuivelaars. In 2011/2012 waren er 381, drie jaar later 371. Het aantal zelfzuivelaars daalt licht, concludeert vakblad Melkvee in het artikel 'Consument wil rauwmelks product'. Daar staat tegenover dat de hoeveelheid zelf bereide zuivelproducten toeneemt. Zo groeide de hoeveelheid zure producten (karnemelk, yoghurt, kwark) in drie jaar tijd van 12.735.048 kilo naar 17.437.408 kilo in 2014/2015. Ook de productie van andere melkproducten neemt toe.

Belangstelling

De groei wordt veroorzaakt door een toenemende belangstelling vanuit de consument, denkt Irene van de Voort, voorzitter van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders (BBZ). Er is meer vraag naar streekproducten en rauwmelkse producten. Boerderijzuivel is hip, aldus het vakblad. Goede boerderijboter is niet aan te slepen, zegt Van de Voort. Boeren gaan over tot zelf zuivelen vanwege hun passie voor het vak. 'Maar,' zo waarschuwt ze, 'het is niet makkelijk. Het is vakmanschap.'

Wil je kaas maken, volg dan een kaascursus, zo is haar advies, en begin klein. Omdat het makkelijker is, kiezen veel boeren er vaak voor melk eerst te pasteuriseren voordat ze met de kaasbereiding beginnen. Maar rauwmelkse kaas wordt beter gewaardeerd door de consument.

Keurmerk

Dankzij de inspanningen van de BBZ heeft boerenkaas een Europese bescherming gekregen met het keurmerk Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS). Boeren die niet voor dat keurmerk in aanmerking komen, bijvoorbeeld omdat ze te veel melk van andere boeren aankopen, kunnen ook nog het beeldmerk Kaas van de Boerderij gebruiken.

In gesprek

Dat zelf zuivelen niet makkelijk is vertellen enkele zuivelboeren in het artikel, zoals Ad Brandwijk uit Molenaarsgraf. Hij maakt sinds 2013 volle melk, halfvolle melk, boter, karnemelk en standyoghurt. De aanschaf van de juiste apparatuur was lastig, vond hij, evenals de keuze voor het juiste verpakkingsmateriaal.

Irene Bruins uit Kampen, die een achtergrond als diëtiste heeft en een opleiding tot kaasbereider heeft gevolgd, vindt het erg leuk om met mensen in gesprek te gaan over het eten. 'Mensen staan steeds verder van hun voedsel af,' zegt ze. 'De consument weet het product beter te waarderen, als ze het verhaal erachter horen'

(Bron foto:Thinkstock)