Menu
Nieuws

Boeren bij een hogere grondwaterstand

Veenweide gebied - MabelAmber via Pixabay
Bron foto: Mabel Amber (Pixabay)
Samenvatting
  • Onderwerp
    hogere grondwaterstand
  • Interessant voor
    agrariërs, melkveehouders en beleidsmakers
Bekijk de bronnen
Het kabinet wil dat de grondwaterstand omhooggaat als reactie op de bodemdaling en de extra uitstoot van CO2 in veenweidegebieden. Op tal van plaatsen nemen agrariërs al maatregelen en passen ze hun bedrijfsvoering aan. Met water tot veertig centimeter onder het maaiveld valt prima te boeren, concluderen experts.

false

false

― Daniël Nieuwenhuis in VeeteeltGRAS, maart 2023

false

Bronnen

(2)