Menu
Nieuws

Boeren en tuinders ervaren positie in de keten als zwak

Veel boeren en tuinders ervaren hun positie in de keten als relatief zwak. Dat geldt met name voor melkveehouders en varkenshouders, en in iets mindere mate voor de groente- en fruittelers. De meeste ondernemers werken wel samen met collega's, het gaat dan met name om kennisontwikkeling.

false