Nieuws

Boeren en tuinders tonen veerkracht

Biogas koe
Bron foto: Fabian Faber, Shutterstock
Samenvatting
  • Onderwerp
    Trendonderzoek Nieuwe Oogst
  • Interessant voor
    Agrariërs
Bekijk de bronnen
Uit het Trendonderzoek van Nieuwe Oogst blijkt dat er onder de boeren en tuinders zorgen zijn over tegenvallende inkomsten en oplopende kosten. Maar boeren en tuinders hebben veerkracht: zo heeft bijna 2/3 van de boeren investeringsplannen voor 2022. Anderzijds zijn er ook Nederlandse boeren die denken aan een vertrek naar het buitenland.

Canada, Denemarken en Duitsland staan bovenaan de lijst van populaire landen waar Nederlandse boeren naartoe zouden willen. Volgens het Trendonderzoek van Nieuwe Oogst zou 1 op de 5 boeren Nederland willen verlaten. Maar toch verwacht agrarisch makelaar Aart Schutte van Schutte Agrarisch vastgoed in Hardenberg geen emigratiegolf. Hij begeleidt al vele jaren emigrerende boeren.

Schutte verwacht dat er meer boeren zullen stoppen dan dat er zullen emigreren, omdat er minder opvolgers zijn. Schutte geeft aan dat jongeren nog willen emigreren, omdat zij nog een heel leven voor zich hebben. “Als je al in de vijftig bent, begin je daar niet meer aan.”

Ontevreden

De belangrijkste reden om te denken aan emigratie zijn de beperkte mogelijkheden in Nederland om te boeren. Geen waardering en de regelgeving die voortdurend verandert, zijn andere redenen.

Dat is emigreren vanuit frustratie, volgens Schutte. En dat loopt uit op een mislukking. Schutte: “Als je wilt emigreren, moet je dat doen vanuit een positieve motivatie, omdat je een toekomst voor je ziet in dat land. Je moet het doen vanuit kracht, omdat je graag boer wilt blijven.”

Investeringsbereidheid is groot

Ondanks dat een deel van de boer denkt aan emigreren, wil maar liefst 62% van de boeren dit jaar investeren in hun bedrijf. Een nieuwe stal, schuur of erfverharding vormen de top-3 van investeringsdoelen. Ook dat blijkt uit het Trendonderzoek 2022.

Van de investerende boeren noemt bijna 18% dat ze willen investeren in grond om het bedrijf te extensiveren. Maar investeringen in grond lijken nu lastig. Er is veel vraag naar grond, maar weinig aanbod.

De 38% die geen plannen heeft voor grote investeringen geeft daar verschillende redenen voor. Het meest genoemd is: ‘Mijn bedrijf is goed zoals het nu is’ (32,5%), ook wordt vaak genoemd dat boeren het landbouwbeleid te onzeker vinden om nu te investeren (19,5%).

Ook zorgen om de toekomst

Naast investeringsbereidheid zijn er ook zorgen voor boeren en tuinders. Ruim 43% maakt zich zorgen over tegenvallende inkomsten. Een deel van de respondenten maakt zich zorgen over de stijgende prijzen voor zaken als voer en kunstmest. Iets meer dan 32% van de respondenten maakt zich zorgen over hogere prijzen voor gas, elektriciteit en diesel.

Investeren in energieopwekking

Niet geheel toevallig geeft 32% van de deelnemers aan het Trendonderzoek dat ze willen investeren in energieopwekking. Dat heeft uiteraard te maken met de alsmaar stijgende energieprijzen. Met opwekking van eigen energie is de boer en de tuinder minder afhankelijk van een grillige markt. Maar zonnepanelen of een windmolen vormen ook een tweede tak voor het bedrijf.

Boeren belangrijk voor groene energie

Momenteel zijn er al veel boeren en tuinders die aan een vorm van energieopwekking doen, blijkt uit het Trendonderzoek. De energie die boeren nu opwekken is al voldoende om de hele agrarische sector energieneutraal te maken. Daarmee pakken boeren en tuinders een grote rol in de energietransitie die de komende jaren dringend nodig is.

Bottleneck bij grootschalige energieopwekking is echter dat in diverse regio’s het elektriciteitsnet overbelast is. Daarmee wordt terugleveren aan het net een probleem. Voor de boeren met investeringsplannen in energieopwekking een uitdaging hoe zij de energie zo goed mogelijk gaan inzetten op hun bedrijf.

Bronnen

(3)