Nieuws

Boeren leren van natuur

Door gebruik te maken van principes uit de natuur, kunnen we duurzamer voedsel produceren. Het netwerk Natuurinclusieve Landbouw wil via een manifest het onderwerp onder de aandacht brengen bij de Nationale Voedseltop. Een nieuw dossier ontsluit kennis over natuurinclusieve landbouw.

Boeren kunnen leren van de natuur, betoogde Mark Shepard tijdens het eerste Van Akker naar Bos congres in 2015. Als voorbeeld noemt hij de bosrand, een productiesysteem met een hoge biodiversiteit waar bomen, struiken en kruiden naast elkaar groeien. Je kunt dat systeem imiteren door tamme kastanjes, die zetmeelrijke noten produceren, te combineren met bessenstruiken en kruiden. Shepard doet dat op zijn bedrijf, zo meldt vakblad Ekoland in het artikel 'De methode Shepard'.

Natuurlijke landbouw

Hij produceert er verschillende producten. Een hectare op zijn 'Forest farm' levert bijvoorbeeld 1150 kilo tamme kastanjes, 8000 kilo rode bessen, 2250 kilo asperges en 5 vleeskoeien, 10 slachtvarkens en 25 kalkoenen per jaar en heel veel biodiversiteit. De inleiding van Shepard was inspirerend. De initiatiefnemers van het congres besloten erna een stichting van Akker naar Bos op te richten om kracht bij te zetten aan een groeiende beweging naar meer natuurlijke vormen van landbouw.

Ecologische processen

Omdat voor veel Nederlandse boeren het produceren van voedsel in een bosachtige omgeving een stap te ver is, zochten de initiatiefnemers tijdens het tweede congres, in november 2016, naar andere aansprekende voorbeelden van natuurlijke landbouw: methoden die de krachten van ecologische processen optimaal benutten. De bezoekers van het congres konden kennis maken met diverse voorbeelden zoals eetbare heggen, walnotenteelt, en paddenstoelenteelt.

De ambities van de Stichting Akker naar Bos sluiten aan bij het beleid van de overheid om het voedselsysteem duurzamer te maken. In de kamerbrief Voortgang Voedselagenda van 21 november 2016 schrijft de overheid dat zij een duurzaam voedselbeleid nastreeft. Productie van voedsel doe je niet alleen door de natuur optimaal te benutten, maar ook door natuur te sparen en te verzorgen. Natuurinclusieve landbouw staat daarom in de belangstelling.

Dossier

Groen Kennisnet heeft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken een dossier samengesteld met kennis over natuurinclusieve landbouw. Hoe kun je als boer voor natuur zorgen? Hoe kun je natuur sparen? En hoe gebruik je de natuur bij de productie van voedsel? Voor het onderwerp bestaat veel belangstelling. Het Netwerk Natuurinclusieve Landbouw organiseerde in november netwerkdagen waarbij ook groene onderwijsinstellingen werden betrokken.

Op 26 januari organiseert de overheid een Nationale Voedseltop om met het bedrijfsleven en andere betrokken partijen meerjarige afspraken te maken over de transitie van het voedselsysteem. Daar wordt door het netwerk Natuurinclusieve Landbouw het manifest aangeboden waarin partijen oproepen natuurinclusieve landbouw op de agenda te zetten.

(Bron foto: Shutterstock)