Nieuws

Boeren met cijfers

Alleen wanneer je beschikt over betrouwbare cijfers, kun je de juiste beslissingen nemen. Dat is niet alleen belangrijk in de dagelijkse bedrijfsvoering maar ook op strategische momenten wanneer je keuzes maakt voor investeringen. Daarom moeten boeren rekenen.

Met het Actieplan 'Slimmer boeren met cijfers', wil de Vlaamse Boerenbond meer aandacht besteden aan bedrijfeconomische ontwikkelingen in verschillende sectoren. Het Vakblad Management&Techniek besteedt daarom in vijf artikelen in het dossier 'Slimmer boeren met cijfers' aandacht aan rekenen met kengetallen in verschillende sectoren.

De meest ingrijpende keuzes maken bedrijven op het moment van bedrijfsovername. Dan moet je beschikken over goede cijfers. Met het webbased boekhoudpakket Tiber 2020, dat de Boerenbond ontwikkelt, wil de Vlaamse organisatie voor agrarische ondernemers expertise opbouwen. Zo zou je een 'benchmark' of vergelijkingspunt voor individuele ondernemers kunnen ontwikkelen.

Kengetallen

In enkele artikelen neemt het vakblad enkele sectoren onder de loep. Zo schieten bedrijven voor slachtkippen, of braadkippen, als paddenstoelen uit de grond. Soms worden bij ondernemers rententabiliteitsberekeningen voorgelegd die niet stroken met de werkelijkheid, schrijft het blad. De ondernemer krijgt technische en economische kengetallen voorgelegd, gefilterd uit eindafrekeningen behaald uit de meest optimale omstandigheden.

Veel melkveehouders kiezen voor schaalvergroting, maar leidt dat ook tot een hoger inkomen, is de vraag die het vakblad stelt in een artikel over de melkveehouderij. Het heeft alleen zin wanneer er nog ruimte is voor uitbreiding of wanneer de technische en bedrijfeconomische resultaten bovengemiddeld zijn.

Kosten

Zo blijkt uit gegevens van de Boerenbond dat de kostprijs van melk tussen 2000 en 2014 met ongeveer 11 cent per liter gestegen is, een stijging van 50%. Voerkosten zorgen voor de helft van deze stijging. Zou een bedrijf groeien, maar geen eigen grond hebben, dan zullen de kosten voor ruwvoeraankoop stijgen. Je moet dus rekenen of je de extra kosten terugverdient.

Evalueren

In een derde artikel rekent het vakblad aan de groei van meststieren. En in een vierde artikel aan de prijsvorming van groenten en fruit in 2015. Wil je als ondernemer beslissingen nemen voor investeringen dan moet je rekenen en een stappenplan maken. Ondernemen betekent risico’s nemen, maar liefst wel beredeneerde, schrijft het vakblad. Je moet rekenen, analyseren en evalueren.

(Bron foto: Thinkstock)

Links

(2)