Nieuws

Boeren met de buren

Op 18 mei hebben enkele vierdejaarsstudenten Veehouderij van AOC-Oost een pitch gegeven over hun toekomstvisie op het boerenbedrijf.

Netwerk Platteland

AOC-Oost organiseerde deze bijeenkomst in het kader van het Netwerk Platteland. Dit netwerk bestaat uit een groep gebruikers en bewoners van het platteland in de Achterhoek.

Gebruikers zijn onder andere: de gemeente (bij deze bijeenkomst was de wethouder van de gemeente Winterswijk aanwezig), het waterschap Rijn en IJssel, Natuurmonumenten, agrariërs  en overige bewoners/gebruikers.

Dit informele netwerk komt onregelmatig bij elkaar om van gedachten te wisselen en elkaar gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien.

Belangen, buren en bedrijfsovername

Deze bijeenkomst vond plaats bij de familie Bomers van “De Koeientuin” in Groenlo.

Tijdens deze bijeenkomst hebben drie 4e jaarsstudenten van Veehouderij uit Doetinchem in een Pitch hun toekomstvisie op het boerenbedrijf (dat zij op termijn over gaan nemen) gegeven maar ook een aantal vragen gesteld aan de aanwezigen.

Deze vragen hadden verband met het boerenbedrijf en de gebruikers om het boerenbedrijf heen (de buren dus!). De verschillende belangen kwamen hierbij duidelijk naar boven.

Vervolgens kwam er een zeer interessante en open discussie op gang tussen de aanwezigen, waarbij onze studenten lieten blijken, dat ze zeker op de hoogte waren van de ontwikkelingen en dus als volwaardig discussiepartner op konden treden!

Koeientuin

In het tweede deel van de ochtend werden we door Chris Bomers meegenomen in het ontstaan van het bedrijf Kraanswijk en de ontwikkeling van de Koeientuin, gevolgd door een rondleiding.

Na afloop van de bijeenkomst waren alle deelnemers van mening, dat het een zinvolle bijeenkomst was die voor herhaling vatbaar was.

Als docenten van AOC-Oost, konden we deze mening alleen maar onderstrepen en hopen dit soort bijeenkomsten vaker te kunnen houden.

Contact

AOC-Oost


(Bron foto: AOC-Oost)