Nieuws

Boeren met een hoog waterpeil

Boeren met een hoog grondwaterpeil lijkt een lastige combinatie. Toch kan het. Vakblad Veeteelt laat zien hoe je in het Hollandse waterrijk veenweidegebied 100 koeien op 40 ha. kunt melken.

Boeren in het Zuid-Hollandse veenweidegebied betekent boeren in een waterrijk gebied omdat het grondwaterpeil er hoog is. Dat hoge grondwaterpeil is nodig om te voorkomen dat veen oxideert en bodemdaling optreedt. Maar het grondwaterpeil mag ook niet te hoog worden.

Waterpeil

Melkveehouders Bert en Jeannette Vergeer houden daaorm de waterhoogte in de sloten kunstmatig op peil met een eigen pomp. Vakblad Veeteelt laat in het artikel 'Waterrijk weidebedrijf' zien dat het mogelijk is melkveehouderij met een hoog waterpeil te combineren. Op het bedrijf aan de Meije bij Nieuwkoop worden 100 koeien gemolken.

Bedrijf

De percelen worden vanzelfsprekend gescheiden door sloten. Een voordeel van veel sloten is dat je automatisch veel percelen hebt, zegt Vergeer. Het melkveebedrijf heeft in totaal 40 hectare in gebruik. Op het bedrijf is een ligboxenstal en machineloods aanwezig. De melkput is in 2006 helemaal vernieuwd. Het vakblad laat aan de hand van een luchtfoto zien hoe Vergeer het bedrijf heeft ingericht.

(Bron foto: Pixabay)