Nieuws

Boeren met het oog op klimaat

De Achterhoekse melkveehouder Gerbert Krukerink heeft een lagere uitstoot van broeikasgassen dan de gemiddelde melkveehouder. Zijn uitstoot komt neer op 1,09 kilo CO₂-equivalent per kilo melk, terwijl het gemiddeld 1,25 kilo CO₂-equivalenten per kilo melk is. De Kringloopwijzer helpt hem daarbij.

De melkveehouderij stoot broeikasgassen uit: zoals methaan (CH₄) en lachgas (N₂O). Je kunt die uitstoot van broeikasgassen uitdrukken in zogenaamde CO₂-equivalenten. Zo komt de uitstoot van 1 kilo methaan overeen met 34 kilo CO₂, en die van 1 kilo lachgas met 298 kilo CO₂-equivalent. De gemiddelde uitstoot van het Nederlandse melkveebedrijf is 1,25 kilo CO₂-equivalenten per kilo melk, meldt vakblad Veeteelt.

In het artikel 'Beter boeren voor minder broeikasgassen' vertelt de Achterhoekse melkveehouder Gerbert Krukerink uit Geesteren hoe hij zijn broeikasgassenuitstoot verlaagt. Zijn uitstoot bedraagt gemiddeld 1,09 kilo CO₂-equivalent per kilo melk. Dat is lager dan bij een doorsnee melkveebedrijf.

Kennisgroep

Die uitstoot bij Krukerink is laag omdat hij met de Kringloopwijzer werkt. Hij beperkt zo mineralenverliezen, ook omdat dat in veel gevallen geld oplevert. Daarnaast is hij met 273 zonnepanelen zowel bedrijfsmatig als privé volledig zelfvoorzienend wat elektriciteit betreft. In de stal hangt energiezuinige led-verlichting. En bij de koeling van de melk maakt hij gebruik van voorkoeling en warmteterugwinning.

De melkveehouder neemt met 15 collega-veehouders deel aan een kennisgroep met onderzoekers. Hij vindt het vanzelfsprekend want ook de melkveehouderij zal moeten bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Bovendien wordt de CO₂-voetafdruk steeds meer een kwaliteitscriterium bij de afzet van melk, zo zegt hij.

Bedrijfsvoering

In de kennisgroep zijn een aantal veranderingen in de bedrijfsvoering doorgerekend op de CO₂-voetafdruk. Vaak levert het winst op op meerdere vlakken, zegt Krukerink, maar niet altijd. Als voorbeeld wijst hij op afgelopen najaar toen veel veehouders eiwitrijk gras lieten verwerken tot grasbrok.

Zo benut je de mineralen wel optimaal, maar je kunt je afvragen of dat ook goed is voor de CO₂-voetafdruk. Drogen van gras kost immers veel fossiele brandstof. Krukerink maakte een andere keuze. Hij verwerkte het gras tot een lasagnekuil omdat hij denkt dat dat gunstiger uitpakt voor de CO₂-voetafdruk.

Weidegang

Het artikel belicht meer aspecten van de bedrijfsvoering zoals de keuzes die hij maakt in de fokkerij of de keuze voor beweiding. Voor die laatste keuze speelde - naast een weidepremie - ook de CO₂-voetafdruk een rol. Weidegang resulteert in een lagere uitstoot van broeikasgassen dan volledig opstallen, zo wijst onderzoek uit.

(Bron foto: Shutterstock)