Nieuws

Boeren over natuurinclusieve landbouw in documentaire

Wat is natuurinclusieve landbouw? En wat is er voor nodig om over te stappen op een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Om die te beantwoorden maakte LTO Noord een documentaire.

Natuurinclusieve landbouw begint met een goede zorg voor de bodem, zegt biologisch bollenteler John Huiberts. En melkveehouder Wilco Brouwer de Koning vindt het bodemleven ook belangrijk. Maar hij is ook veel bezig met zichtbare biodiversiteit.

Documentaire

Beide Noord-Hollandse ondernemers worden geïnterviewd door Sjoerd Pietersen, projectmedewerker van LTO Noord. Die brancheorganisatie wil ondernemers helpen bij de overschakeling naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering. De documentaire laat zien wat die natuurinclusieve benadering voor beide ondernemers inhoudt.

Bodem

Bollenteler Huiberts benadrukt hoe belangrijk de bodem is. Door goed voor de bodem te zorgen, bouw je weerstand op wat het gewas ten goede komt. Bovendien profiteren vogels op het land er ook van. Melkveehouder Brouwer de Koning zegt nog wat meer te doen voor vogels. Hij houdt rekeing met de 100 tot 150 nesten van weidevogels die elk voorjaar in zijn maisland broeden: kieviten, tureluurs. Scholeksters.

Vlinderbloemigen spelen een belangrijke rol in de bedrijfsvoering. Brouwer de Koning laat zien hoe belangrijk grasklaver is. Die klaver bindt stikstof, is een belangrijke eiwitbron en zorgt ervoor dat er meer organische stof en CO₂ in de bodem wordt vastgelegd. Ook Huiberts benadrukt het belang van vlinderbloemigen.

Verdienmodel

Het verdienmodel is nog een lastig aspect. Beide ondernemers erkennen dat - zeker op korte termijn - dat verdienmodel er nog niet voor iedereen is. Maar Huiberts vindt dat je op langere termijn moet kijken. Rona Uitentuis, voorzitter van LTO Noord in Noord-Holland ziet het als een uitdaging om met name jongeren te ondersteunen zodat ze kunnen overstappen naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering

(Bron foto: still YouTube )