Menu
Nieuws

Boerenijs als tweede bedrijfstak

Om extra inkomsten te genereren kunnen melkveehouders hun zuivel verwerken tot ijs. Om boerenijsbereiders te ondersteunen via cursussen werkt de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders samen met de Vereniging van Ambachtelijke IJsbereiders.

false