Nieuws

Boerenlandmaatregelen kunnen patrijs helpen

De patrijs is een van de meest bedreigde boerenlandvogels in Europa. Sinds de jaren '70 is het aantal met meer dan 90% verminderd door intensivering van het landgebruik. Het Partridge-project laat zien welke maatregelen je kunt nemen om leefomstandigheden voor de patrijs te verbeteren.

In het internationale Partridge-project zoeken onderzoekers met natuurbeschermers, boeren en vrijwilligers naar mogelijkheden om de patrijs te beschermen. Die bescherming is nodig omdat deze boerenlandvogel ernstig bedreigd is. De afgelopen vijftig jaar is het aantal patrijzen op het platteland met 95% verminderd door intensivering van het landgebruik. Ruige plekken - die nodig zijn als schuil en foerageerplaats - zijn verdwenen.

Meer biodiversiteit

Vogelbescherming Nederland werkt in het Partridge-project samen met organisaties uit Nederland, België, Duitsland, Schotland en Engeland. In tien voorbeeldgebieden, verspreid over de vijf deelnemende landen, worden betere leefomstandigheden gecreëerd voor de patrijs. Doel van het project is de achteruitgang van de patrijs te stoppen en 30% meer biodiversiteit te realiseren. Als je de leefomstandigheden van de patrijs verbetert, gaat het ook beter met andere dieren: zoogdieren, vogels en insecten.

In factsheets worden vijf belangrijke maatregelen genoemd die je kunt nemen om de patrijs te helpen. De keverbank is een aansprekend voorbeeld. Dat is een verhoogde strook land dat ingezaaid is met ruige grassen en kruiden. De strook is minstens 4 cm hoog en 3 meter breed. In die strook kunnen patrijzen schuilen. Bovendien vinden ze er insecten als voedsel voor hun kuikens.

Keverbanken

Omdat keverbanken smal zijn - en door een rover makkelijk kunnen worden afgezocht - is het goed ze te combineren met een bloemblok van minstens 20 meter breed. Een belangrijk voordeel van die keverbanken en bloemblokken is dat aanwezige insecten kunnen helpen om ziekten en plagen in gewassen te onderdrukken. Je hebt zo minder bestrijdingsmiddelen nodig om gewassen gezond te houden.

Andere maatregelen zijn het laten staan van winterstoppels, aanleg van patrijzenhagen of het plaatsen van wintertonnen. Veel van die maatregelen kunnen worden genomen zonder dat boeren inkomen verliezen, zo is te zien in de video van het project.

Boeren

Er zijn voor boeren verschillende mogelijkheden om de biodiversiteit te verhogen zonder dat je inkomen hoeft te verliezen, zegt landbouwer Kobus Kolff in de video van het project. Landbouwkundig slechte stukjes van een perceel of een overhoekje kun je bijvoorbeeld inzaaien met grassen en kruiden.

(Bron foto:Hennie Cuper via Flickr)