Nieuws

Boetes uitdelen helpt bij maaischade aan bomen

Wanneer je met klepel-, cirkel- of bosmaaiers te dicht langs bomen gaat, kun je schade veroorzaken. Het komt vaker voor, maar hoe groot de schade is, weet niemand. In veel gemeenten is weinig controle, soms trekken bewoners aan de bel. Boetes uitdelen werkt.

Om maaischade aan bomen te voorkomen, mag een aannemer in veel gemeenten niet maaien binnen 30 centimeter van een boom. Bovendien werken gemeenten met een boeteclausule. Maaischade is een probleem, schrijft vakblad Boomzorg in het artikel 'Boetes, klokkenluiders en zero tolerance'. Maar maaischade is vaak lastig aan te pakken omdat je moeilijk aan kunt tonen wie wat gedaan heeft.

De vraag is of het vaker voorkomt. Groenbedrijfdirecteur Henri Schuurman denkt dat maaischade van alle tijden is. Hij ziet het niet toenemen. Tegenwoordig is het vaak een ongelukje, zegt hij, terwijl het vroeger naar het schijnt vaker uit een soort onbenulligheid voortkwam. Bomentaxateur Joos Verhagen denkt dat maaibeschadigingen afnemen. Aannemers realiseren zich beter dat bomen geld waard zijn. Hij schat dat 80 tot 90% van alle gemeenten een boetebeding hanteert.

Controle loont

Sommige gemeenten zitten er bovenop, zoals gemeente Wijdemeren in het Gooi. Daar geldt een 'zero tolerance' beleid. Aan het begin van het seizoen controleert de gemeente zeer intensief, aldus Martin Tijdgat. Hij denkt dat je zo veel schade kunt voorkomen. 'Controle loont,' zegt hij. In een ochtend of middag kan iemand voor duizenden euro's schade berokkenen. Je kunt schade bij wonden beperken, door de boom te omwikkelen met ademende kunststof of je bindt de wonden dicht zodat je het levende cambium kunt behouden. Bomen kunnen beschadigingen wel overleven, maar die wonden kunnen later wel een invalspoort worden voor ziektekiemen of de wilgenhoutrups. Om schade tijdig in beeld te krijgen, moedigt Tijdgat burgers ook aan boomschade te melden.

Bezorgde burger

Soms doen bezorgde burgers dat uit zichzelf, zoals Peter Kerkstra uit het Friese Hemelum. Hij heeft de gemeente er toe aangezet boetes uit te delen. Hij vindt dat belangrijk. Als een aannemer weet dat elke beschadigende boom een boete van een paar honderd euro kan opleveren, gaan ze wel anders om met de natuur, zegt hij in het artikel. In een eerdere editie besteedde het vakblad al aandacht aan de grieven van Kerkstra in het artikel 'Boombeschadigingen tijdens klepelmaaien: incident of hot item?'

(Bron foto: Jan Nijman)