Nieuws

Bomen en buren

Bomen geven schaduw, ze laten blad vallen of geven andere vormen van overlast. Buren eisen soms dat boomeigenaren hun bomen snoeien of verwijderen. Maar niet alles mag. Bomen kunnen een bron van conflicten zijn die voor de rechter worden uitgevochten.

Jilles van Zinderen, advocaat gespecialiseerd in conflicten over bomen, ziet soms interessante vonnissen voorbijkomen. Hij behandelt er twee in het artikel 'Bomen, bron van boosheid bij buren: wat mag wel en wat mag niet bij conflicten over bomen?' De beschreven conflicten gaan over bomen op de erfgrens, het recht van verwijderen en het recht om overhangende takken weg te halen.

Erfgrens

Een jong echtpaar eiste dat vier 100 jaar oude eiken op de erfgrens zouden worden verwijderd omdat ze voor veel overlast zorgen: in de herfst moesten ze kruiwagens vol blad, eikels en takken van het gazon halen. Bomen moeten minimaal een afstand tot de erfgrens hebben van twee meter, zo staat in het Burgerlijk Wetboek. Deze vier oude eiken stonden veel dichter bij de erfgrens. Toch wees de rechter de eis van dit jonge echtpaar af. Het recht van verwijderen verstrijkt immers na 20 jaar. Natuurlijk nemen die bomen zonlicht weg, maar er bestaat geen recht op zonlicht.

Overhangende takken

Heb je last van overhangende takken van bomen van je buren, dan heb je het recht overhangende takken af te zagen. Maar er zijn wel grenzen. Zo bleek bij een conflict over een 80 jaar oude grove den op de erfgrens dat een boze buur te vroeg en te rigoureus ingreep. Ze zaagde, tegen de afspraken in, alle overhangende takken af, waardoor bijna de helft van de kroon was verwijderd. De rechter vond dat ze te ver was gegaan, ze moest de schade vergoeden. In veel gevallen worden de boom en de boomeigenaar beschermd, schrijft Van Zinderen.

Hinder

Overhangende takken geven vaker irritatie, blijkt ook uit een eerder artikel 'Een greep uit de stapel van het bureau' in Boomzorg van boomjurist Kitty Goudzwaard. Een bewoner eiste dat zijn buren jaarlijks alle overhangende takken snoeien. Maar om overhangende takken nu zonder meer als onrechtmatig te zien en de eigenaar te verplichten overhangende takken weg te ha;en, gaat een kantonrechter te ver. In de bebouwde kom van groene dorpen staan veel bomen met overhangende takken.Takken zijn pas onrechtmatig als ze aantoonbare hinder veroorzaken. Eigenaren van zonnepanelen kunnen hinder ondervinden door de schaduw van bomen. In het artikel 'Schaduw of geen schaduw?' gaat het vakblad Boomzorg in op deze vorm van overlast.

(Bron foto: Pixabay)