Nieuws

Bomen naar de bliksem

Een blikseminslag kan niet alleen een boom doen versplinteren, het rondspringend hout kan ook een gevaar zijn voor gebouwen of mensen. Er zijn mogelijkheden om de kans op inslag te verkleinen. Je kunt bomen voorzien van bliksemafleiders.

Tijdens onweersbuien ontstaat er een spanningsverschil tussen de wolken en de aarde. Als die spanning te hoog oploopt, krijg je een elektrische ontlading in de vorm van bliksem. Omdat bomen wat hoger zijn en stroom kunnen geleiden, worden ze makkelijk door bliksem getroffen. Bij een zware ontlading gaat de stroom centraal door de stam en kan voor inwendige verbranding zorgen. Door de hitte ontstaat stoom wat er voor kan zorgen dat een boom versplintert. Hout kan rondvliegen.

Schade

Omdat bomen tijdens die onweersbuien nat zijn zijn en water met de daarin opgeloste zouten een goede geleider is, kan de stroom ook via de bast lopen. De structuur van de bast is van invloed op de geleiding. Een ruwe bast zorgt voor een betere geleiding, de schade is daarom bij bomen met een ruwe bast groter, schrijft boomspecialist Anton Dekker in vakblad Natuur, Bos en Landschap. Acacia's, inlandse eiken en populieren hebben nogal eens schade. Maar ook bomen met een gladde stam als beuk kunnen beschadigd raken. Er zijn geen veilige bomen, aldus Dekker in het artikel 'Bomen en bliksem'.

Bliksemafleider

Bij een blikseminslag is het niet zo dat de bomen in brand vliegen. Daarvoor gaat het proces veel te snel. Maar het rondvliegend hout kan wel schade toebrengen aan gebouwen of personen in de buurt. En de bliksem kan ook voor veel schade zorgen aan de boom zelf.

Je kunt bomen beschermen met een bliksemafleider. Er zijn boomverzorginsgbedrijven die daarin gespecialiseerd zijn. Vakblad Boomzorg schreef er over in het artikel 'Bomen niet meer naar de bliksem'. Volgens Dekker kan het lonen om hoge solitaire bomen of bomen dicht bij bebouwing te beschermen.

Onderzoek

Is een boom door bliksem getroffen, dan moet je controleren hoe groot de schade is. Is er alleen bastschade en is de veiligheid niet in het geding, dan kan de boom blijven staan. Maar is er meer schade zoals schade in het spinthout of takken die naar beneden gevallen zijn, dan kan er een verhoogd risico zijn. De stam kan beschadigd zijn. In zulke gevallen is nader onderzoek nodig.

(Bron foto: Pixabay)