Nieuws

Bomen verdienen bescherming, maar soms moet je kappen

Bouwwerkzaamheden kunnen soms tot flinke schade bij bomen leiden. Daarom moet je bomen voor aanvang van een project beschermen. Wil je bomen kappen, dan moet je in veel gemeenten een kapvergunning aanvragen. Voor kap van beeldbepalende bomen moet je met goede argumenten komen.

Het gebeurt soms dat bij grotere bouwprojecten bomen de uitvoering van het werk gepaard gaat met schade aan bomen. Zwaar bouwverkeer wordt onder de boom geparkeerd, de grond wordt verdicht of bij de aanleg van een tuin wordt strakke verharding onder de boom aangelegd, schrijft vakblad Boomzorg in het artikel 'Effectiviteit van boombeschermende maatregelen'.

Tien geboden

Bij voorbereiding van grote projecten wordt daarom vaak een Bomen Effect Analyse (BEA) uitgevoerd. Dat is een gestandaardiseerde beoordeling die mogelijke effecten van de bouw of aanleg op het duurzaam voorbestaan van de boom in beeld brengt. Bij de uitwerking wordt beschreven hoe je de nadelige effecten tot een minimum kunt worden beperken.

De Bomenstichting heeft een lijst samengesteld van maatregelen die je kunt nemen om bomen te beschermen, de 'Tien geboden voor bouw of aanleg bij bomen'. Zo moet je stam en wortels beschermen en zorgen dat er geen bouwverkeer of bouwmaterialen onder de bomen geplaatst worden. Houd de grondwaterstand gelijk en wees voorzichtig met het ingraven van kabels en leidingen.

Kapvergunning

Om bomen te beschermen hebben veel gemeenten in hun Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een regeling opgenomen met weigeringsgronden voor het verlenen van kapvergunning. Die weigeringsgronden kunnen betrekking hebben op de monumentale waarde van een boom, de landschappelijke waarde, de waarde voor dorpsschoon, de beeldbepalende waarde, de cultuurhistorische waarde of de ecologische waarde van een boom.

Wanneer een boom beeldbepalend is, wil dat niet zeggen dat zo'n boom niet gekapt kan worden. In het artikel 'Effectiviteit van boombeschermende maatregelen' legt advocaat Jilles van Zinderen aan de hand van een praktijkvoorbeeld uit dat je met goede argumenten moet komen om toch tot kap over te gaan.

Hij refereert aan drie beeldbepalende bomen in de geemeente Son en Breugel. De gemeente wil die bomen kappen, maar een omwonende tekent bezwaar aan. Hij vindt dat die bomen niet gekapt mogen worden omdat ze beeldbepalend zijn. De rechter oordeelde dat kap van twee van de drie bomen wel gerechtvaardigd is. Twee van de drie bomen verkeren in matige conditie en wortelen oppervlakkig.

(Bron foto: Pixabay)