Nieuws

Bonte Bentheimer landvarken SZH Ras van het Jaar

Elk jaar kiest het bestuur van Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) het Ras van het jaar. Voor 2021 is dit het Bonte Bentheimer landvarken geworden, een ras dat kansrijk is in de ontwikkelingen richting een duurzame landbouw. Maar ook met de nodige uitdagingen voor ondersteuning en adviezen.

Het Bonte Bentheimer landvarken behoort samen met het Nederlandse landvarken tot de twee zeldzame en oorspronkelijke Nederlandse varkensrassen. De Bonte Bentheimer was een zo goed als uitgestorven ras in Nederland in de jaren negentig. Nu zijn er weer een aantal dieren in Nederland te vinden, dankzij een beperkt aantal fokkers, maar het ras blijft met uitsterven bedreigd.

Kansen en knelpunten

In 2009 is de Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken en het bijbehorende stamboek opgericht. Er liggen veel kansen voor de Bonte Bentheimer in duurzame voedsel productie en/of landschapsbeheer. In het algemeen is het kleinschalig houden van varkens de afgelopen 15 jaar exponentieel gegroeid. Echter, houders en rasorganisaties lopen tegen een groot aantal knelpunten aan. Het SZH zal in het kader van het Ras van het jaar, samen met de Vereniging van de Bonte Bentheimer landvarken in 2021 hier extra aandacht aan besteden.

Meer informatie over het Bonte Bentheimer landvarken als Ras van het jaar is te lezen in het SZH nieuwsbericht.