Nieuws

Boominspectie met drones

Drones kunnen een waardevolle hulp zijn bij de inspectie van bomen. Maar regelgeving beperkt de inzet van drones. En om een drone niet te laten verstrikken in takken, heb je een vaardige dronepiloot nodig.

Om het risico op vallend hout of erger zo klein mogelijk te houden, voeren groenbeheerders en boomverzorgers boominspecties uit. Het streven is bomen gezond te houden. Maar een goede beoordeling vanaf de grond is soms lastig. Drones kunnen je daarbij helpen. Het artikel 'Inzet van drones als hulpmiddel boominspecties lijkt kwestie van tijd' gaat in op de mogelijkheden van drones. Zo zijn er in Duitsland al enige bedrijven die gespecialiseerd zijn in boomonderzoek met drones. In Nederland is de ontwikkeling nog niet zo ver. Het artikel bespreekt de mogelijkheden van enkele drones en het perspectief voor toepassing.

Dronepiloot

In het artikel worden twee drones genoemd met een goede camera. Het vliegen boven bomen is precisiewerk aldus het vakblad, de piloot - degene die de drones bedient - moet daarom erg vaardig zijn. Het fotograferen van de binnenkant van de kroon is lastig omdat een drone verstrikt kan raken in de takken. Toch zijn er drones die in staat zijn een goede boordeling uit te voeren of zelfs aantastingen waar te nemen.

Boomtaxateur Angeline Mette - die ervaring heeft met de inzet van drones - zegt in het artikel dat het gebruik allesbehalve eenvoudig is. Wil je drones inzetten dan heb je een professionele dronepiloot nodig die tevens een goede fotograaf is. Zij denkt dat je drones goed in kunt zetten bij pre-inspectie. Je kunt mogelijke aantastingen lokaliseren waarna je gericht fysiek onderzoek doet.

Regelgeving

Gérald Rensink, woordvoerder van de gemeente Den Haag laat in het artikel weten dat wettelijke vliegbeperkingen op de inzet van drones in zijn stad een hindernis vormen. Toch ziet hij wel mogelijkheden als de vliegregels versoepeld zouden worden. Hij kan zich voorstellen dat drones met specifieke herkenningssoftware voor bepaalde ziektes en aantastingen een waardevolle hulp kunnen zijn bij boominspecties.

Niet alleen in de stad is het gebruik van drones beperkt, ook in natuurgebieden zijn er belemmeringen voor de inzet van drones. Het geluid van een drone kan immers zeer verstorend werken voor de fauna in dat gebied.

Herkenningssoftware

Wettelijke vliegbeperkingen zijn in een stad als Den Haag een onoverkomelijke hindernis, laat Gérald Rensink namens deze gemeente weten. In deze stad gebeuren boomveiligheidscontroles vanaf de grond en waar dit niet toereikend blijkt. Toch ziet hij wel mogelijkheden. Hij denkt onder meer aan drones die gebruik zouden kunnen maken van specifieke herkenningssoftware voor bepaalde ziektes en aantastingen en dan een extra en snelle hulp kunnen zijn.

Naast de veiligheidskwestie en de praktische beperkingen zijn ook geluid en de regels daarvoor een belemmering. Drones kunnen behoorlijk lawaaiig zijn. Door het geluid kan de fauna in een natuurgebied behoorlijk verstoord raken. Zo blijft alleen agrarisch en ander onbeschermd open gebied over voor de inzet van drones, aldus het vakblad.

(Bron foto: Pixabay)