Nieuws

Boomkwekers ontwikkelen duurzame methoden onkruidbestrijding

In de laanboomkwekerij is onkruid een probleem. Omdat er minder mogelijkheden voor chemische onkruidbestrijding zijn, zoeken laanboomtelers naar alternatieven. Er zijn al goede voorbeelden, maar het kan beter.

In de laanbomenteelt in het rivierkleigebied is onkruid een probleem. Door beperkingen op toelatingen van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen moeten telers zoeken naar andere methoden. Mechanische onkruidbestrijding op rivierklei is lastig en door het wisselende weer niet altijd goed toepasbaar. Daarom zoekt de sector met Wageningse onderzoekers naar duurzame oplossingen. Het rapport 'Case studies best practices onkruidbestrijding' laat een aantal kansrijke methoden zien. Onderzoekers inventariseren wat de mogelijkheden zijn van die methoden.

Technieken

Laanboomtelers in de Betuwe zetten verschillende technieken in. Ze gebruiken een triltandcultivator in combinatie met vingerwieders, torsiewieders of een rod-weeder. Een ander gebruikt een gewasgeleide schoffel of combineert een frees en rotoreg met een rijenspuit.

Uit de inventarisatie in het rapport blijkt dat er wel wordt bespaard op de inzet van herbiciden, maar dat die besparing erg varieert: van 5 tot 60%. Bovendien is de mogelijke inzet van de machines op rivierklei beperkt. Weersomstandigheden en de teeltfase spelen er een belangrijke rol in. Toch zien de onderzoekers wel mogelijkheden. De bestaande technieken kunnen verbeterd worden.

Nieuwe methoden

De opstellers van het rapport raden daarom een vergaande samenwerking aan tussen telers, machinebouwers en ontwikkelaars. Ze kunnen zo nieuwe methoden verkennen en ontwikkelen waarbij ze ook gebruik maken lichtere machines, robots of van andere fysische methoden, denk aan warmte of afdekking.

(Bron foto: Thinkstock)