Nieuws

Boomsnoei na aanplant

Bij het verplanten verliezen bomen een aanzienlijk deel van hun wortels. Soms resteert niet meer dan 20% van het wortelgestel. Daarom moet je bomen na aanplant fors snoeien.

Na het rooien op een boomkwekerij verliezen bomen soms wel 80% van hun wortelstelsel, meldt vakblad Boomzorg in het artikel 'Snoeien bij aanplant en verplanten van bomen'. Wil je dat bomen na de aanplant zich snel herstellen, dan moet je snoeien.

Evenwicht

Je moet zorgen dat het evenwicht tussen bovengronds en ondergrondse delen weer hersteld wordt. Doe je dat niet, dan zal een boom slecht groeien. Door een te beperkte aanvoer van water en voedingsstoffen, zullen vooral snelgroeiende soorten al snel hun blad afwerpen. De groei van deze soorten stagneert.

Knippen

De auteur van het artikel, Henry Kuppen, wijst op de snoeipraktijk door boomkwekers zelf. Zij knippen verschillende boomsoorten na aanplant volledig kaal, zelfs de top knippen ze eruit. Het resultaat is dat de bomen meteen het eerste seizoen een forse groei laten zien. Bij de wat langzamere groeiers zoals Koelreuteria of Magnolia wordt wat minder rigoureus gesnoeid. Daar worden alleen dikkere takken ingekort en dunnere takken weggeknipt.

Bladoppervlak beperken

Bij aanplant moet je dus snoeien. En die snoei is anders dan begeleidingssnoei of onderhoudssnoei. De snoei na aanplant is gericht op het beperken van verdampend oppervlak door de boomkroon aan de buitenzijde in te nemen. Je kunt flink terugsnoeien, de bladmassa mag je verminderen tot wel zo'n 20% tot 25%. Ook bij naaldbomen is bij aanplant het advies te snoeien van buiten naar binnnen.

(Bron foto: Thinkstock)