Nieuws

Bosbeheer, hoe doe je dat?

Bosbouwers beheren bossen door in te grijpen. Ze zagen bomen omdat dunning nodig is, of om het bos te verjongen. In twaalf boslessen krijg je inzicht in de afwegingen die een bosbeheerder maakt.

Bosbeheerders zorgen dat onze bossen gezond en vitaal blijven. Omdat bomen groeien, en onderling concurreren om licht of voedingsstoffen, grijpen ze soms in door te zagen. Ze doen dat om bos uit te dunnen of te verjongen. Bij het dunnen scheppen ze groeiruimte voor favoriete bomen, bij verjongen gaat het er om ruimte te maken voor een nieuw bos. Met twaalf boslessen legt Simon Klingen uit welke keuzes een bosbeheerder maakt. Wat is het doel van het bosbeheer? Hoe grijp je in? En welke keuzes maak je?

Dunnen en verjongen

De eerste twee lessen zijn een introductie in het bos. Hoe werkt de concurrentiestrijd tussen bomen? Eiken en beuken zijn de twee populaire boomsoorten van het bos. Maar in de concurrentiestrijd legt de eik het meestal af tegen de beuk. Een eik heeft een grotere lichtbehoefte. Wil je een eikenbos, dan moet je ingrijpen. Dunnen, zorgen dat er licht komt. Maar hoe dun je? Welke bomen kies je? En wanneer grijp je in? Dat wordt in de lessen dunnen en verjongen uitgelegd.

Bosbeheer

Moet je wel altijd ingrijpen? Het bosbeheer is heel lang gericht geweest op houtproductie waarbij veel gezaagd en gedund werd. Maar vanaf de jaren zeventig, toen organisaties als 'Stichting Kritisch Bosbeheer' het beheer ter discussie stelden, veranderde het beheer. Het beheer is nu vaak meer gericht op versterking van de biodiversiteit. Les 6 gaat in op de keuzes die je maakt bij het beheer.

Hoe je inspeelt op de verschillende beheersdoelen - meer biodiversiteit of juist houtproductie - lees je in de lessen 7 tot en met 11. Les 10 gaat over het oogsten van hout. Nederlandse bossen produceren per jaar ongeveer 7 m³ hout.

Houtoogst

Omdat we minder hout oogsten dan er bijgroeit, staat er nu meer hout in het bos dan voorheen. Hoe je het houtvolume van bomen kunt meten, doet Vakblad Natuur Bos Landschap uit de doeken in het artikel 'Houtvolume meten'. En in een infographic 'De weg van het Nederlandse hout' laat het vakblad zien hoe de afzet van het Nederlandse hout plaatsvindt.

Staatsbosbeheer heeft eerder een videoserie 'Ons hout' ontwikkeld waarin beheerders uitleggen hoe zij het bos beheren.

(Bron foto: Thinkstock)