Nieuws

Bosdiversiteit met het oog op klimaatverandering

Klimaatverandering en wereldwijde temperatuurstijging is van invloed op de ontwikkeling van bos. Bosbeheerders kunnen er op anticiperen door diversiteit na te streven.

Als het lukt de afspraken na te komen die in 2015 op de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Parijs in een akkoord zijn vastgelegd, dan zal de temperatuurstijging aan het eind van deze eeuw 1,5 °C bedragen. Dat lijkt nog ver weg, maar voor bosbeheerders die met een omlooptijd van 180 jaar werken, is dat nu al realiteit. Hoe kun je bij het bosbeheer inspelen op die klimaatverandering? Dat was de vraag die centraal stond op de in maart 2017 door het KNBV georganiseerde aardhuissymposium. Vakblad VNBL bericht erover in het artikel 'Bos & Klimaatverandering'.

Klimaatverandering

Klimaatverandering zal invloed hebben op de bosontwikkeling. Zo kan het zijn dat de groei gestimuleerd wordt door hogere temperaturen, een langer groeiseizoen en meer neerslag. Maar het kan ook zijn dat het groeiseizoen droger wordt en dat neerslag juist in de winter valt waardoor groei achterblijft. Het is nog niet duidelijk hoe het klimaat zich precies zal ontwikkelen.

Diversiteit

Wat een bosbeheerder kan doen, is genetische diversiteit na streven door groepen kap, zo legt Koen Kramer uit. Bas Worm betoogt dat je mogelijk intensief moet ingrijpen, wil je het bos behouden zoals het nu is. Je kunt ook kiezen voor een ander beheer met andere soorten.

Het vakblad concludeert dat diversiteit belangrijk is wil je een bos klimaatbestendig maken. Dat gaat dan om diversiteit in soortensamenstelling, leeftijdsopbouw en genetische variatie. Een meer divers bos is veerkrachtiger en beter in staat om effecten van klimaatverandering op te kunnen vangen.

(Bron foto: Pixabay)