Menu
Nieuws

Botanische hotspots

Op de digitale kaart 'Botanische Hotspots' vind je gebieden met de hoogste soortenrijkdom binnen de categorieën vaatplanten, paddenstoelen, mossen en korstmossen.

false