Nieuws

Botanische hotspots

Op de digitale kaart 'Botanische Hotspots' vind je gebieden met de hoogste soortenrijkdom binnen de categorieën vaatplanten, paddenstoelen, mossen en korstmossen.

Er zijn verschillende biotopen waarop gezocht kan worden binnen de vier categorieën. Per biotoop staan op de kaart in het rood de beste hotspots aangewezen. Ook vind je in het lijstje met verschillende biotopen een specifieke indicatie van hotspots waar bedreigde soorten van de Rode Lijst voorkomen. Daarvoor zijn binnen elke categorie steeds de vijftien beste gebieden in het rood aangewezen. In totaal zijn 200 gebieden in Nederland aangemerkt als hotspots voor vaatplanten, paddenstoelen, mossen en korstmossen. 

Digitale kaart

De digitale kaart met botanische hotspots is een project van FLORON (planten), BLWG (mossen- en korstmossen) en NMV (paddenstoelen) met steun van WNF Biodiversiteitsfonds en Prins Bernhard Cultuurfonds. Verspreidingsgegevens zijn gebaseerd op gevaliderde waarnemingen uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en de Rode Lijst. De kaart is te raatplegen in de NDFF Verspreidingsatlas. Bij het klikken op een hotspot verschijnt meer informatie over het ontstaan van de hotspot, welke soorten aanwezig zijn en waar deze soorten zich bevinden.

Biodiversiteit

De kaart kan gebruikt worden om aandacht te genereren voor deze belangrijke hotspots. Er zijn verschillende redenen waarom bepaalde plekken een hotspot zijn. Zo kan het komen doordat de plek een stabiele omgeving is waar al meer dan een eeuw niks aan is gedaan. Ook kan het zijn dat de hotspot juist veel soorten herbergt vanwege een constante dynamiek, te denken valt aan een rivierengebied. Verder kan een gebied een hotspot worden door de manier van beheer. Dit geldt vaak voor gebieden met een klein oppervlak.

Rondom de Veluwe, in Zuid-Limburg en langs de kust zijn veel hotspots te vinden. Wat ook opvalt, is dat zowel Amsterdam als Haarlem Centrum een hotspot is. Deze plekken bevatten unieke muurvegetatie in de grachten- en havenstelsels.

(Bron foto: Shutterstock)