Nieuws

Botrytis houdt iedereen bezig

Botrytis is een ziekte die veel gewassen aantast. De bestrijding is lastig, maar met een combinatie van maatregelen is Botrytis goed onder controle te houden. Gewasbescherming wijdt een themanummer aan Botrytis.

De grauwe schimmel Botrytis cinerea tast zeer veel verschillende gewassen aan. Het effect van Botrytis is snel en destructief: kiemplanten, stengels, bladeren, bloemen en/of vruchten rotten weg. Ook andere Botrytis soorten veroorzaken rot, maar zij zijn meestal beperkt tot één waardplant.

Botrytis kan het beste bestreden worden met een combinatie van maatregelen: geïntegreerde bestrijding. Bij het begin van de teelt kan al winst geboekt worden door schoon uitgangsmateriaal te gebruiken en resistente rassen te kiezen. In de glastuinbouw kan besmetting kan vervolgens voorkomen worden door een juiste beheersing van het klimaat: temperatuur, luchtvochtigheid. Verder kunnen fungiciden en UV-licht ingezet worden bij de bestrijding van Botrytis. Ook na de oogst, tijdens bewaring of transport, kan soms nog rot optreden. Ook dan is bestrijding of klimaatbeheersing nodig.

Het gebruik van fungiciden is vanuit milieu-oogpunt ongewenst. Dit moet dus tot een minimum beperkt worden. Voor enkele gewassen (aardbei, asperge) zijn daarom waarschuwingssystemen ontwikkeld. Door de hoeveelheid sporen in de lucht te meten, kan bepaald worden wanneer er gespoten moet worden of andere maatregelen nodig zijn. Ook wordt gezocht naar milieuvriendelijke manieren van bestrijding, zoals de inzet van de biologische bestrijder Ulocladium atrum en UV-licht.

Aan Botrytis wordt ook fundamenteel onderzoek gedaan. Onderzoekers proberen de interactie tussen de Botrytis-schimmel en de waardplant op moleculair niveau te ontrafelen. Ook wordt onderzoek gedaan naar de genetica van Botrytis en de resistentie van gewassen en hun wilde verwanten. Zo hopen onderzoekers nieuwe manieren te ontdekken om Botrytis te bestrijden.

Ten slotte moet de (nieuwe) kennis over Botrytis ook overgebracht worden. Veel telers blijken wel op de hoogte van innovaties, maar zijn terughoudend in de toepassing ervan. Het project 'Duurzaam telen begint bij jou' springt hier op in. Door middel van 'spotlight-telers' en het aanwijzen van 'Good Practices' laat men zien welke maatregelen winst opleveren en goed toepasbaar zijn.


(Bron foto: Pixabay)