Nieuws

Bouw eerste Koeientuin van start

Courage, innovatieorganisatie voor de melkveesector, bericht in een nieuwsbrief dat na twee jaar proefdraaien een Koeientuin gebouwd wordt. De financiering en vergunning voor de ‘opvolger van de ligboxenstal’ zijn rond. De bouw duurt naar verwachting een klein half jaar.

Aan het concept Koeientuin is in diverse media in de afgelopen twee jaar veel aandacht besteed. Niet in de laatste plaats door Courage zelf, bijvoorbeeld met de projectfilm Koeientuin.

Oorspronkelijke omgeving

In de video vertelt de blije uitvinder Jan Pape dat de doelstelling is dat koeien straks weer in hun oorspronkelijke groene omgeving kunnen leven. In dit filmpje uit 2009 vertelt Pape over bomen, klimop en graswanden in de ‘stal’. De uitvinder is gefilmd tegen de achtergrond van de proefopstelling in Drenthe, een plek waarin de vogels -getuige het gekwetter- hun intrek al hebben genomen.

Over een half jaar volgen de koeien en de bedoeling is dat hun welzijn met deze Koeientuin aanmerkelijk verbetert. Andere kenmerken naast dierenwelzijn, zijn: ‘binnen = buiten’, ‘de stal gaat op in het landschap’, ‘minimale ammoniakemissie’, ‘open en aantrekkelijk voor burgers’ en ‘kosten per koeplaats zijn concurrerend met die van een gangbare stal’.

Bomendak en weidevloer

Op de webpagina ‘Koeientuin’ van Courage is meer te lezen over onder meer de vloer -de zogeheten Weidevloer (geen ligboxen; vrij bewegen)-, exploitatiekosten, arbeidsomstandigheden en experimenten rondom het project. Denk daarbij aan het bomendak. Verder is op de webpagina het rapport Koeientuin te vinden en is, naast de projectfilm, een 3D-film van het project te zien.