Project

Bouwstenen voor een Strategisch Plan Natura2000

Vlinder - Marina Mendes via Pixabay
Bron foto: Marina Mendes (Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk)
Samenvatting
  • Looptijd
  • Thema
    Natuurbeleid, Natura2000, biodiversiteit
  • Projectregeling
    MMIP Landnatuur
Meer informatie
Dit project betreft het opstellen en wetenschappelijk onderbouwen van bouwstenen voor een strategisch plan Natura 2000. Met dit plan wil het ministerie van LNV, te samen met andere voortouwnemers, aangeven hoe een landelijk gunstige staat van instandhouding van Europees beschermde habitattypen en Habitatrichtlijn-soorten effectief en efficiënt kan worden bereikt binnen een termijn tot 2030 of 2050.

De volledige projectomschijving en contactgegevens vind je op de website van Wageningen University & Research.

Publicaties

Links

(1)