Nieuws

Brandbrief financiële positie schaapskuddes

De financiële problematiek van gescheperde kuddes is nog niet opgelost nadat begin dit jaar duidelijk werd dat ongeveer honderd herders al vele jaren kampen met een structureel tekort. Een brandbrief aan de Tweede kamer brengt het probleem opnieuw onder de aandacht.

Op 22 november 2016 boden de vier partijen het Gilde, de Vereniging Gescheperde Schaapkuddes Nederland (VGSN), de Landelijke Werkgroep Professionele Schaaphouders (LWPS) en de LTO-vakgroep schapenhouderij, een brandbrief aan aan de leden van de Tweede Kamer. Met die brief brengen de vier partijen de problematiek van de traditioneel werkende herders in Nederland opnieuw onder de aandacht.

Tekort

Eerder dit jaar bleek uit het rapport 'Wie Stuurt de Herder?' dat de ongeveer honderd herders in Nederland al vele jaren kampen met een structureel tekort van 30.000 euro gemiddeld. Het door EZ gestarte overleg met de provincies heeft tot nog toe echter slechts in twee provincies effect gehad, schrijven de opstellers van de brandbrief. Alleen in Drenthe en Limburg is het gat van de herders deels of geheel gedicht. Andere provincies laten hun herders nog teveel in de kou staan.

Brandbrief

De financiering van de gescheperde kuddes is ingewikkeld en versnipperd, zo is te lezen in de brandbrief. De opstellers vinden een landelijk financieringssysteem erg gewenst. Ze willen de krachten bundelen bundelen in een Programmagroep (Taskforce) Toekomst Schaapherderij waarin de betrokken overheden, terrein beherende organisaties en de bestaande samenwerkingsverbanden van herders samenwerken om resultaat te bereiken.

(Bron foto: Thinkstock)