Nieuws

Breng kansen voor natuurinclusieve landbouw in kaart met het gebiedsvenster

Bron foto: Anjo Kan Fotografie (iStock)
Samenvatting
  • Onderwerp
    natuurinclusief, project, resultaat, omslag, landbouw, tool, regio
  • Interessant voor
    docenten, natuurinclusieve boeren, groen onderwijs
Bekijk de bronnen
Waarom is het zo moeilijk de overstap te maken naar een meer natuurinclusieve vorm van landbouw? In vergelijking met intensieve landbouw zijn er veel meer factoren om rekening mee te houden. In het CoE groen project 'Gebiedsgerichte kansen voor een natuurinclusieve landbouw' ontwikkelde Aeres lector Ron Methorst en zijn team een tool om de natuurinclusieve landbouw in Nederland op weg te helpen.

Het gebiedsvenster is een tool die je kan helpen te identificeren op welk niveau en in welk domein actie ondernomen moet worden om natuurinclusieve landbouw voor jouw situatie een succes te laten worden. Het belangrijkste onderdeel van het gebiedsvenster is een praatplaat die je helpt de vinger op de zere plek te leggen. Is het probleem sociaal van aard, komt het economisch niet uit? Zijn er ecologische problemen of zijn het de betrokken instituties waarbij schip strand? Kortom: waar lopen we tegenaan en waar liggen de kansen voor natuurinclusieve landbouw? 

De drie schaalniveau's 

Het is voor een natuurinclusief bedrijf belangrijk om in verbinding te staan met de omgeving. Het gebiedsvenster maakt daarom gebruik van verschillende schaalniveau's zodat duidelijk wordt op welk niveau de meeste kansen liggen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 3 niveau's:  

  1. Het bedrijfsniveau. Wat gebeurt er op het erf? Welke maatregelen kan je als agrarisch ondernemer nemen? Op dit niveau vind je de praktische stappen die je op de korte termijn kunt zetten. 
  2. Het netwerkniveau. Wie kan je helpen bij de verdere ontwikkeling? Hoe is de samenwerking met aangrenzende bedrijven, adviseurs en loonwerkers? Zijn er in jouw regio gelijkgestemden en werkgroepen? Zijn er kansen in de korte keten? Op dit niveau vind je de perspectief voor verdere ontwikkeling en verdienmodellen, maar zijn vaak niet direct te beginnen 
  3. Het algemene niveau. Denk hierbij aan zaken die veel invloed hebben op je bedrijf maar waar je zelf weinig tot geen invloed op hebt. Bijvoorbeeld het beleid van de provincie, het Rijk en Europa. Maar ook het imago van de Nederlandse landbouw, onderzoek naar Natuurinclusieve landbouwmethodes en de beschikbare subsidies. 

Lessen uit casusgebieden 

Ben je benieuwd hoe je het gebiedsvenster kunt gebruiken voor jouw situatie? Deze tool is in verschillende gebieden in Nederland succesvol toegepast. Wat zijn de sterke punten? Wat zijn de punten van aandacht? In de interactieve PDF Gebiedsgerichte kansen voor een natuurinclusieve landbouw lees je voor 8 verschillende casussen door heel het land verspreid hoe ze dit aangepakt hebben en wat de geleerde lessen zijn om natuurinclusieve landbouw verder te ontwikkelen in de regio. Natuurinclusieve landbouw in het onderwijs  

Ben jij docent in het groen onderwijs? De lesmodule ‘Lesmateriaal Gebiedsgerichte samenwerking voor natuurinclusieve landbouw’ maakt de kennis uit het project ‘Gebiedsgerichte kansen voor natuurinclusieve landbouw’ ook voor het onderwijs beschikbaar.