Nieuws

Brexit zet Britse landbouw op achterstand

Op 23 juni kunnen Britten naar de stembus om zich uit te spreken over het EU-lidmaatschap. Kiezen ze voor een Brexit, dan betekent dit heeft dit grote gevolgen voor de Britse landbouw. Boeren zien hun inkomen achteruit gaan.

Britse boeren maken zich zorgen over de gevolgen van een mogelijke Brexit. Wat betekent het voor hen wanneer het Verenigd Koninkrijk (VK) zich losmaakt van de EU. Hebben ze de Britse producten nog wel toegang tot de Europese markten? Wat betekent het wegvallen van de Europese inkomenssteun? En hoe ontwikkelen de prijzen zich voor agrarische producten?

In opdracht van National Farmers’ Union (NFU) maakte LEI Wageningen UR een studie van de gevolgen. Ze rekenden verschillende scenario's door. Wat is het effect van verschillende handelsscenario's? En hoe zullen prijseffecten zich ontwikkelen?

Negatieve effecten

Omdat het VK een netto-importeur is van veel agrarische producten, zullen prijzen voor Britse landbouproducten stijgen, is de verwachting. Gunstig voor de boeren, maar er staan veel negatieve effecten tegenover. Zo wordt export lastiger. 40 % van de Britse landbouwproducten worden nu afgezet binnen de EU. De EU hanteert voor niet EU-landen een importtarief van 14 %, voor zuivel zelfs een tarief van 23 %. Voor producten die het VK zelf importeert, heeft dat ook gevolgen. De hoge importbescherming van zuivel en vlees komt te vervallen, waardoor die prijzen juist zullen dalen. Omdat daarnaast ook de Europese inkomenssteun van boeren, soms de helft van het inkomen, wegvalt, zal het inkomen van boeren sterk dalen.

Het rapport 'Implications of a UK exit from the EU for British agriculture' is op 5 april gepubliceerd. Op 23 juni mogen de Britten naar de stembus om zich uit te spreken over het EU-lidmaatschap.

(Bron, www.geograph.org.uk, foto David Chatterton, Creative Commons Licence)