Menu
Project

BRO Soil Properties Analyses

Bodem bekijken - Jing via Pixabay
Bron foto: Jing (Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk)
De Basisregistratie Ondergrond bevat een aantal basismodellen zoals de Bodemkaart van Nederland. Veel gebruikers hebben behoefte aan afgeleide kaarten die direct inzicht geven in de met de verschillende bodemtypen samenhangende bodemeigenschappen. In samenwerking met Wageningen University worden in de periode 2019-2023 methodes ontwikkeld voor 3D-modellen van belangrijkste bodemeigenschappen.