Nieuws

Broedsucces van grote stern op Texel

Sinds een paar jaar broeden grote sterns in Utopia, een binnendijkse vlakte op Texel. Ze doen het daar beter dan op Griend. Onderzoekers vragen zich af hoe dat kan.

Tot in de jaren veertig broedden er zo'n 40.000 paartjes grote stern in Nederland: op Griend of elders langs de kust, zoals op het inmiddels verdwenen natuurreservaat de Beer bij Hoek van Holland. Door intensieve eierraap en andere oorzaken liep het aantal van deze soort hard terug tot zo'n 500 broedparen.

Texel

Nu gaat het weer wat beter en zijn er zo'n 15.000 broedparen. Je vindt ze op Griend, in zuidelijk Zuid-Holland, op Texel en Ameland, meldt Wageningen World. In het artikel 'De grote stern komt aan land' wordt aandacht besteed aan een onderzoeksproject in 'Utopia', een binnendijkse vlakte op Texel waar de grote stern sinds kort broedt.

Broedsucces

Onderzoeker Mardik Leopold had niet verwacht dat de grote stern zou gaan broeden in het tussen 2009 en 2011 aangelegde gebied op Texel. Grote sterns broeden vaak op winderige zandplaten waar ze weinig last hebben van concurrenten en zoogdieren. Mardik vraagt zich af waarom de sterns naar Texel getrokken zijn, en waarom ze het daar goed doen. De paartjes in Utopia brengen gemiddeld een jong per jaar voor, 50% meer dan op Griend.

Otolieten

Het zou kunnen dat de sterns het op Texel beter doen omdat ze er minder ver hoeven te vliegen naar de Noordzee. Onderzoek aan de hand van kleurringen moet meer duidelijkheid geven. En studente Ilse van Beek van Van Hall Larenstein verdiept zich in onderzoek naar otolieten, gehoorbeentjes uit vissen. Die geven meer inzicht in het voedselpatroon van de sterns.

(Bron foto: Pixnio)