Menu
Nieuws

Bufferstroken tegen erosie

Erosie en stikstofemissie is een bedreiging voor de acht Natura-2000 gebieden in het Limburgse heuvelland. Bufferzones kunnen de bedreigingen beperken.

false