Nieuws

'Buiten'-beheer digitaal in kaart

De openbare ruimte wordt steeds nauwkeuriger vastgelegd met behulp van digitale kaarten. Deze zogenoemde beheersystemen worden steeds belangrijker voor beheerders. Waar moeten zij op letten bij aanschaf en beheer van deze systemen?

Met een beheersysteem kunnen inventarisatie-, beheer- en inspectiegegevens over het gemeentelijk areaal digitaal worden opgeslagen, gekoppeld aan een digitale kaart van het gebied. Hierdoor is informatie direct beschikbaar en kan deze op allerlei manieren getoond worden.

Diverse toepassingen

Er zijn veel verschillende beheersystemen, afhankelijk van het toepassingsgebied waar ze voor gebruikt worden. Er zijn beheersystemen voor bomen, groenbeheer, kunstwerken, riolering, et cetera. Sommige richten zich op één discipline, anderen kunnen meer disciplines aan. Vaak wordt gewerkt met modules en/of apps waarbij verschillende systemen van dezelfde leverancier, maar ook steeds vaker van verschillende leveranciers, aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

De gegevens uit een beheersysteem kun je bekijken met het beheersysteem zelf, maar ook met andere software (viewers). Met viewers kun je informatie uit het systeem ook combineren met gegevens uit andere beheersystemen en met andere kaarten.

Procedures en standaarden

Hoe bruikbaar het systeem is hangt wel grotendeels af van de gebruiker. Want de in het systeem opgenomen gegevens moeten wel up-to-date worden gehouden. Daarom is het belangrijk om procedures en vervaardigde producten vast te leggen in een digitaal ‘handboek beheersystemen’.

Daarnaast wordt de bruikbaarheid van een systeem ook bepaald door in hoeverre het aansluit op bestaande en nieuwe systemen voor het vastleggen van geografische informatie. In de nabije toekomst gaan de systemen de attributen en het kaartmateriaal leveren en/of gebruiken van de landelijke Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) als vervanger van de Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN).

Meer informatie over hoe en wat van beheersystemen is te vinden in dit artikel uit het blad Boomzorg, en op de website www.beheerwijzer.nl.


(Bron foto: Thinkstock)