Nieuws

Buitenkippen prooi voor roofvogels

Kippen grazen - munzelminka via Pixabay
Bron foto: munzelminka, Pixabay (Pixabay licence)
Samenvatting
  • Onderwerp
    pluimveehouderij, welzijn
  • Interessant voor
    pluimveehouders
Bekijk de bronnen
Roofvogels als buizerd en havik vallen vallen gericht kippen in een buitenuitloop aan. Pluimveebedrijven met een uitloop ondervinden daarvan substantieel schade. De roofvogels lijken volgens een vast patroon te werken, blijkt uit onderzoek.

Leghennen die buiten lopen, worden aan gevaren blootgesteld. Vossen eten soms kippen, maar een buitenuitloop kun je tegen vossen beschermen. Bescherming tegen roofvogels is lastiger. Buizerds en haviken lijken bij pluimveehouders met legkippen een substantiële schade te veroorzaken, zo meldt het onderzoeksrapport 'Uitval van bedrijfsmatig gehouden kippen door toedoen van roofvogels'. Onderzoekers van het Louis Bolk Instituut (LBI) hebben afgelopen jaren geïnventariseerd hoe groot die schade is.

Verliezen

In 2012 waren er zo'n 5,9 miljoen legkippen die een buitenuitloop tot hun beschikking hebben, zo blijkt uit cijfers van Productschap Pluimvee en Eieren (PPE). Veel pluimveehouders met buitenkippen maken melding van verliezen door roofvogels. Ze zeggen aan het einde van de legperiode honderden tot meer dan duizend kippen te missen. Onderzoekers van Het LBI wilden de schade door roofvogels in kaart brengen. Ze hebben daarom waarnemingen uitgevoerd bij elf pluimveehouders en hielden daarnaast een enquête onder 31 pluimveehouders.

Aanvallen

Tijdens 79 waarnemingen, die steeds 90 minuten duurden, zagen de onderzoekers in totaal 141 roofvogels: 109 buizerds, 5 haviken, 20 torenvalken, 6 boomvalken en 1 zeearend. In 10 gevallen zagen ze een aanval op kippen. Bij 4 van die 10 aanvallen was een havik betrokken, bij 6 gevallen een buizerd. En die roofvogels beperkten zich niet tot zieke of verzwakte dieren, maar pakten gezonde kippen.

Schade

Een van de pluimveehouders, waar de onderzoekers ook filmopnamen maakten, zegt dat hij jaarlijks zo'n 100 tot 160 kippen in de uitloop vindt die gedood zijn door roofvogels. Verder mist hij elk jaar zo'n 200 tot 250 kippen, zonder dat hij ze terugvindt. Daarnaast raakt hij er per jaar zo'n 15 tot 50 kwijt door vossen. In totaal gaat het bij hem om een verlies van zo'n 400 kippen per jaar. Als je de schade op 9 euro per leghen stelt, is de schadepost voor hem zo'n 3600 euro.

De onderzoekers concluderen dat roofvogels gericht kippen aanvallen en dat ze volgense een vast patroon lijken te werken. De schade is substantieel. Bescherming tegen roofvogels is lastig. Je zou met overdekte uitlopen kunnen werken. Maar de huidige Europese regelgeving voor de inrichting van de vrije uitloop beperkt bescherming tegen roofvogels.

Bronnen

(2)