Nieuws

Burgerinitiatieven hebben lang niet altijd resultaat

Burgerinitiatieven, waarbij burgers zich inzetten voor hun leefomgeving, leiden lang niet altijd tot het gewenste resultaat.

Ze richten zich te vaak op brede thema’s, zoals ‘leefbaarheid’ en ‘voorzieningen’, waardoor een gerichte aanpak ontbreekt. Inhoudelijk hebben de initiatieven ambities genoeg, maar de ideeën realiseren blijkt vaak een brug te ver. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen University naar burgerinitiatieven in Noord-Holland.

Strategieën

Lokale politici en bestuurders bezigen graag termen als ‘Doe-democratie’, ‘actief burgerschap’ en ‘de participatiesamenleving’. Burgers die zich willen inzetten voor hun eigen leefomgeving en zich organiseren in een burgerinitiatief, worden verwelkomd. Onderzoekers van Wageningen University richtten zich op de vragen op welke doelen deze burgerinitiatieven zich richten, welke strategieën zij daarbij hanteren en wat het effect daarvan is.

Impasse

De onderzoekers stelden vast dat initiatieven vaak blijven hangen in visievorming, het zoeken naar draagvlak binnen de lokale gemeenschap en het beïnvloeden van formele besluitvorming. Voor het realiseren van hun eigen plannen kijken ze al snel weer naar ‘de gemeente’. Het resultaat is een impasse waarbij gemeenten en burgerinitiatieven elkaar gevangen houden.

Aanbevelingen

De onderzoekers bevelen burgerinitiatieven aan bewust doelgerichter te werk te gaan door concrete ideeën en projecten uit te werken. Burgerinitiatieven moeten zélf het proces organiseren en op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingspartners. De gemeente dient alleen betrokken te worden wanneer kennis van gemeentelijk beleid nodig is of vergunningen aangevraagd moeten worden. Door ideeën op korte termijn te realiseren, ontstaat vertrouwen bij andere partijen en worden nieuwe middelen gemobiliseerd.


Bron foto: Thinkstock