Nieuws

Burgerparticipatie in de strijd tegen Japanse duizendknoop

Gemeenten hebben moeite het aantal besmettingshaarden van Japanse duizendknoop in beeld te krijgen. Veel haarden staan op particuliere grond. Daarom is het belangrijk burgers te betrekken bij de strijd van deze woekeraar.

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft dit voorjaar burgers opgeroepen om zich te mengen in de strijd tegen Japanse duizendknoop (Fallopia japonica). Maar die oproep heeft nog niet veel opgeleverd, zegt Johan van Zijl in vakblad Stad+Groen. Op een inwoneraantal van 70.000 waren er zo'n vijf meldingen. Kees Torn Broers, regiomanager van Sight Landscaping ziet dat er meer gemeenten zijn die burgers mobiliseren tegen de Japanse duizendknoop, zoals de gemeente Amersfoort.

Inventarisatie

In het artikel 'Burger moet betrokken worden bij de strijd tegen Japanse duizendknoop' is te lezen dat Amersfoort met hulp van burgers de besmetting met Japanse duizenknoop goed in kaart gebracht heeft. Een goede inventarisatie is belangrijk, aldus Broers. Tegelijkertijd ziet hij dat veel gemeenten nog onvoldoende zicht hebben op het aantal besmettingshaarden en de omvang van de besmetting. Veel plekken zijn gewoon niet toegankelijk.

Rob Leuven, hoogleraar invasiebiologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, stelt in het artikel dat burgers een sleutelrol spelen bij de preventie van invasieve exoten. Hij is ook betrokken bij een burgerparticipatieproject met de naam Wiede Wieden Weg, een project dat zich richt op de aanpak van invasieve exoten. In het project zijn vijf groepen vrijwilligers bezig reuzenbalsemien in het publieke domein te bestrijden.

Communicatie

Naast inventarisatie moeten burgers ook weten hoe ze met besmettingen op eigen grond om moeten gaan, vindt Leuven. De gemeente Cappelle aan den IJssel adviseert haar inwoners bijvoorbeeld om duizendknoop in de tuin uit te trekken en de plantresten in de grijze afvalstroom te doen. Leuven vindt dat de communicatie soms verwarrend is. Enerzijds horen inwoners over het belang van groen voor bijen en andere insecten, en tegelijkertijd wordt hen duidelijk gemaakt plantensoorten uit te roeien. Dat kan zorgen voor onbegrip.

Online kaart

In het artikel worden meer burgerparticipatieprojecten genoemd. Zo is er in Renkum een project waar vijftig vrijwilligers zich bezighouden met duizendknoopbestrijding. Naast bestrijding blijven de burgers de terreinen ook monitoren. Ze kunnen besmettingen op een online kaart van het van het Environmental Systems Research Institute (ESRI) melden.

(Bron foto: © Patrick Roper (cc-by-sa/2.0) )